• Hotline: 02373.711.888
  • Email: 113truongthi@gmail.com
Trang chủ Bài viết

Tin Tức - Tuyển Dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3 Tháng 8, Năm 2020
Khóa đào tạo " Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề"